A hanka.hu internetes portálon szereplő termékek web áruházon keresztüli online értékesítésben, vagy üzletünkben személyesen is megvásárolhatóak. Az online megvásárolt termékeket kívánságra házhoz szállítjuk, illetve lehetőséget biztosítunk személyes átvételre is.

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: vásárlási feltételek) tartalmazzák a Hanka Média Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2112 Veresegyház, Fő út 6., a Gödöllői Városi Bíróság, mint Cégbíróság Cg. 13-09-083160 cégjegyzékszámon nyilvántartásba vette, adószáma: 11903529-2-13., statisztikai száma: 11903529-7311-113-13., telefonszáma: +36 28 387-870, e-mail címe: info@hanka.hu, web oldal: www.hanka.hu, mint eladó (továbbiakban: Eladó) internetes web áruházában, azaz a hanka.hu portálon forgalmazott termékeket megrendelők, Eladóval szemben érvényesíthető jogait, illetve az Eladó kötelezettségeit és felelősségét. Vevő a hanka.hu portálon történő megrendelés elküldésével egyidejűleg elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen web áruházon keresztüli vásárlási feltételeket. Az Eladó jogfenntartással él, miszerint jelen feltételeket a Vevőnek küldött előzetes értesítés nélkül, módosíthatja.

A szerződés létrejöttének folyamata

A hanka.hu portálon működő web áruház gyakorlati kezelésével kapcsolatos használati útmutató az alábbiakban olvasható.

A web áruházban történt megrendelés leadását követően a hanka.hu portál üzemszerű működés esetén néhány percen belül automatikus e-mail üzenetet generál és küld a Vevőnek, amely nem minősül a vásárlás visszaigazolásának, az kizárólag a sikeres megrendelést rögzíti.

A Vevő elfogadja, hogy a hanka.hu portálon rögzített megrendelést követően az Eladó munkatársa által telefonon történő visszaigazolás következményeként a megrendelt termékre közötte és az Eladó között szóban kötött adásvételi ill. szállítási szerződés jön létre. A megkötött szerződésről számla kerül kiállításra és iktatásra, amely utólag is hozzáférhető. A szerződés kötés nyelve a magyar nyelv.

Szállítási feltételek

A hanka.hu portálon megtalálható termékek szállítási határideje – ha a Vevő házhozszállítást kér – általában 2-3 munkanap, de legfeljebb 8 munkanap. Ezen szállítási határidő alatt Eladó kiszállítja a Vevőnek az általa megrendelt és raktárkészletén lévő terméket (termékeket), vagy azt (azokat) postára adja.

A raktárkészleten nem lévő termékekre a kiszállítási idő az Eladó általi beszerzési idő függvénye, amelyet az Eladó munkatársa minden esetben írásban vagy telefonon egyeztet a Vevővel.

A termékre vonatkozó kárfelelősség és kockázat a Vevőre akkor száll át, amikor Vevő a hanka.hu portálon megrendelt terméket átvette. Az Eladó a szerződés teljesítésekor, azaz a termék Vevő általi átvételekor adja át a Vevő részére a részletes számlát.

Árak, a fizetés módja

A hanka.hu web áruházában a termékek általános forgalmi adót tartalmazó bruttó vételára kerül feltüntetésre.

Az Eladó a vevő előzetes értesítés nélkül módosíthatja a jelen oldalakon található termékeket és árakat. Készleten nem lévő termék esetén a feltüntetett árak és szállítási idők tájékoztató jellegűek, minden esetben függnek az aktuális beszerzési lehetőségektől is.

Az árváltoztatás jogát az eladó fenntartja. Az oldalon lévő esetleges hibákért az Eladó felelősséget nem vállal. Eltérés esetén a gyártó által megadott paraméterek az irányadóak.

A hanka.hu portálon lehetőség van kiszállítással történő vásárlásra, amelynek a Magyar Köztársaság területére történő kiszállítási díja 20.000.-HUF értékhatár alatt történő vásárlás esetén egységesen bruttó 999,- HUF, míg 20.000.-HUF feletti vásárlás esetén a kiszállítás a Magyar Köztársaság területére díjmentes. Külföldre történő szállítás, esetén a szállítási díj megállapodás függvénye, amelyet kérjük, hogy egyeztessen a munkatársunkkal még megrendelésének leadása előtt. A termékek vételárának kifizetési módját a Vevő a portálon történő vásárlás során választja ki.

A Vevő kötelessége a vételár választott fizetési mód szerinti megfizetése.

Amennyiben Vevő a terméket a kiszállítástól számított 8 munkanapon belül nem veszi át, az Eladó jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni, és a szállítással kapcsolatos költségeket a Vevőnek kiszámlázni.

Az előre átutalással történő fizetéskor Vevő a Megrendelés Visszaigazolása alapján a banki átutalással fizeti meg a termék és a kiszállítás díját. Az eredeti számlát a Vevő a termék kézhezvételekor kapja meg.

Amennyiben a vételár a megrendeléstől számított 8 munkanapon belül nem érkezik be az Eladó bankszámlájára, úgy Eladó jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni.

Ha a Vevő kiszállítást kér és készpénzzel egyenlíti ki a vételárat, a Vevő a termék kiszállítási költségét is tartalmazó árat a termék átvételekor fizeti meg az Eladónak vagy megbízottjának.

Jótállás, garancia, szavatosság

Az Eladó a jótállás, garancia, szavatosság tekintetében az egyes tartós használatra rendelt termékek jótállási kötelezettségéről szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelete szerint jár el.

Az Eladó jogfenntartással él, miszerint a jótállási és szavatossági feltételeit a Vevőnek küldött előzetes értesítés nélkül, a jogszabályoknak megfelelően bármikor módosítsa, vagy kiegészítse.

A fentiek szerint vállalt jótálláson kívül, illetve a termékekhez nyújtott jótállásról szóló leírásokban foglaltak kivételével, az Eladó további jótállást nem vállal.

A felelősség korlátozása

Az Eladó nem vállal felelősséget az adatvesztésből, a szoftver-helyreállításból, állási időből a Vevőnél keletkezett károkért, illetve az elmaradt haszonért.

Az Eladó nem vállal felelősséget továbbá a Vevőnél bármilyen okból a termék használata során jelentkező következménykárokért sem. A Vevő által a termékeken használt, tárolt, képzett adatok rendszeres mentése a Vevő kötelezettsége.

Az Eladó nem felel a műszaki hibából eredő működési zavarokért.

Az Eladó nem felel vis maior esetén vagy olyan eseménnyel kapcsolatosan, amire nincs ráhatása.

A termék visszaszolgáltatása

A Vevő a termék átvételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat. A Vevő az elállás jogát a termék átvételének napjától gyakorolhatja. Az írásban történő elállási jog gyakorlása esetén a vevő 14 nap alatt küldheti el elállási nyilatkozatát az Eladónak.

A Vevő elállási jogát a fentiekben meghatározott határidőn belül az Eladóhoz eljuttatott írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatja. Az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket minden esetben a Vevő viseli.

A visszaszállítás során a kárveszély Vevőt terheli, ezért javasoljuk a termék biztonságos csomagolását, amire legcélszerűbb a gyári csomagolás. Ha a Vevő indoklás nélkül, a fent meghatározott határidőn belül, a fenti feltételeknek megfelelően kívánja a terméket visszaszolgáltatni, a Vevő által kifizetett összeget az Eladó az elállási jog gyakorlásától számított tizennégy nap határidő alatt Vevőnek visszatéríti. Amennyiben a Vevő az elállási jogát gyakorolja, köteles visszaszolgáltatni minden, a termékhez mellékelt és átvett tételt (ideértve például a szoftvereket, kézikönyveket, vezetékeket, dokumentációt). Ha a Vevő a visszaküldött termékhez nem mellékel minden, eredetileg a Vevő részére átadott tételt, az Eladó jogfenntartással él, hogy a hiányzó tételekért díjat számítson fel a Vevőnek. Az Eladó követelheti a Vevőtől a (visszaszolgáltatott) áru nem rendeltetésszerű használatából eredő károk megtérítését.

Amennyiben a terméket az Eladó üzemképtelen állapotban adta át a Vevő részére, és Vevő a termék átvételétől számított három munkanapon belül él jótállási igényével és kéri a termék kicserélését, az Eladó a terméket kicseréli.

Egyéb feltételek

A jelen Feltételekben nem szabályozott kérdésekben az 1959. évi IV. törvény (Ptk.), az egyes tartós használatra rendelt termékek jótállási kötelezettségéről szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet, illetve a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.